Νέο περιβάλλον, νέες αγορές, νέοι πρωταγωνιστές
στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης

Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Εγγραφή στο Forum

Για τη συμμετοχή στο συνέδριο με φυσική παρουσία απαιτείται η την εκ των προτέρων σχετική εγγραφή και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος για κάλυψη θέσης συνολικά για τις δύο ημέρες ανέρχεται στο ποσόν των 100 ευρώ ανά άτομο πλέον ΦΠΑ 24% (Συνολικά 124 ευρώ).

Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη μετά την συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας και με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό της εταιρείας b+p ΙΚΕ στην Alpha bank.

ΙΒΑΝ λογαριασμού: GR31 0140 1040 1040 0232 0007 594. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του συνεδρίου και το όνομα του καταθέτη στον οποίο θα εκδοθεί παραστατικό.

ΒΗΜΑ 1

Κάνετε την εγγραφή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

ΒΗΜΑ 2

Κάνετε την κατάθεση και μας αποστέλλετε το αποδεικτικό

ΒΗΜΑ 3

Σας στέλνουμε απαντητικό mail με την αποδοχή της εγγραφής σας

Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία

10 + 15 =